Feb 20

11-12 Mayıs 2015 tarihlerinde OSHNET SCHOOL tarafından ”Toz riski’ ve ‘Ergonomik Riskler’ başlıklarında iki ayrı iş hijyeni kursu düzenlenecektir.

11-12 Mayıs 2015 tarihlerinde OSHNET SCHOOL tarafından ''Toz riski' ve 'Ergonomik Riskler' başlıklarında iki ayrı iş hijyeni kursu düzenlenecektir. İki kurs iki ayrı salonda birbirine paralel olarak yapılacaktır. Bu nedenle kurslardan ancak birine katılabilirsiniz. Kurslarda simültane çeviri yapılacaktır.

Her bir kursun ücreti 750 TL'dir. Kurs ücretine eğitim materyali, öğle yemeği ve kahve araları dahildir.

Kursa katılım durumu başvuru sırasına göre değerlendirilecektir. Bu nedenle katılmak isteyenlerin ön kayıt yaptırması gerekmektedir. Ön kayıt için isim, kurum ve iletişim bilgilerinizi en son  7 Mart 2015 tarihine kadar aşağıdaki adrese iletmeniz gerekmektedir.  Kesin kayıtlar için ikinci bir duyuru ön kayıt yaptıranlara gönderilecektir.

Kurslar İtalyan İş Hijyenistleri Derneği (AIDII) ve Dokuz Eylül Üniversitesi İş Sağlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin ortak programları ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın katılımı ile yapılmaktadır. Kursu başarı ile tamamlayanlar Uluslararası İş Hijyenistleri Derneği’nce (IOHA) geçerli olan ICFP sertifikası almaktadır.


İletişim:

Ceyda ŞAHAN
Dokuz Eylül Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı

E-mail: ceyda_sahan@hotmail.com

Feb 20

20-24 Nisan 2015 tarihlerinde OSHNET SCHOOL tarafından İtalya’da Floransa yakınında, Pistoia’da ‘Temel İş Hijyeni’ kursu düzenlenecektir.

1200 Euro olan kursun ücreti OSNET SCHOOL Türkiye’den katılımcılarına 600 Euro dur. Kurs dili İngilizce'dir ve çeviri yapılmayacaktır. Kurs içeriğinde teknik bir gezi yapılması planlanmaktadır.

Kursa katılmak isteyenlerin ön kayıt yaptırması gerekmektedir. Ön kayıt için isim, kurum ve iletişim bilgilerinizi en son 7 Mart 2015 tarihine kadar aşağıdaki adrese iletmeniz gerekmektedir.  Kesin kayıtlar için ikinci bir duyuru ön kayıt yaptıranlara gönderilecektir.

Kurs İtalyan İş Hijyenistleri Derneği (AIDII) ve Dokuz Eylül Üniversitesi İş Sağlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin ortak programlarının katılımı ile yapılmaktadır. Kursu başarı ile tamamlayanlar Uluslararası İş Hijyenistleri Derneği’nce (IOHA) geçerli olan ICFP sertifikası almaktadır.

 

İletişim:

Ceyda ŞAHAN
Dokuz Eylül Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı

E-mail: ceyda_sahan@hotmail.com

Feb 20

12-16 Haziran 2015 tarihlerinde İtalya Akustik Federasyonu ve Uluslararası Akustik ve Titreşim Enstitüsü tarafından İtalya’nın Floransa şehrinde 22. Uluslararası Akustik ve Titreşim Kongresi düzenlenecektir.

12-16 Haziran 2015 tarihlerinde İtalya Akustik Federasyonu ve Uluslararası Akustik ve Titreşim Enstitüsü tarafından İtalya'nın Floransa şehrinde  22. Uluslararası Akustik ve Titreşim Kongresi düzenlenecektir.

 Katılmak isteyenler http://icsv22.org/   linkinden kongre ve kayıt bilgilerine erişebilirler.

Nov 17

IMPROVING METHODS OF PSYCHOSOCIAL RISKS ANTICIPATION IN EUROPE (E-IMPRO) Çalışma yaşamında Psikososyal Risklerin Belirlenmesi ve Kontrol Yöntemlerinin Geliştirilmesi

image

Çalışanların sağlığını en çok etkileyen etmenlerden birisinin çalışma ortamından kaynaklı psikososyal riskler olduğu kanıtlanmıştır. Bu nedenle psikososyal risklerden korunma ve bu konuda araştırmalar yapmanın öncelikli olduğu bilinmektedir. İşyerinde psikososyal riskler işin yapılış şeklinden, organizasyonel sorunlardan, bireylerin işe uygunluğu gibi kontrol edilebilir ve önlenebilir nitelikte faktörlerden kaynaklanmaktadır. Bu risklerden bazıları çalışanların iş yüküne karşılık gelen iş kontrollerinin düşük olması, kararlara katılım süreçlerindeki aksaklıklar, rol ve görevlerin tanımlanmamış olması ve belirsizliği, akran ya da ast/üst çalışanlar arasındaki çatışmalar, ödüllendirme politikalarının eksikliği, çalışma ortamından kaynaklanan sorunlar olarak bilinmektedir. Bu tür risklerin tamamı psikososyal riskler ya da iş stresi olarak tanımlanmaktadır.

Avrupa Çalışma Koşulları Araştırmaları’nda Avrupa’da çalışanların dörtte birinin iş stresine maruz kaldığı; bu oranın İskandinav ülkelerinde düşükken, Güney Avrupa ülkelerinde yüksek görüldüğü saptanmıştır. Bu araştırmalarda özellikle yüksek iş yükü, iş yoğunluğu, duygusal talepler, otonomi eksikliği, etik çatışmalar, zayıf sosyal ilişkiler yanı sıra, iş-görev güvencesizliği ve kötü iş-yaşam dengesi gibi Avrupa’daki psikososyal çalışma ortamı değişkenlerinin bozulduğu görülmüştür. Bu çalışmalarda işçi katılımının sağlanması ve çalışan sağlığı ve güvenliği temsilcilerinin sendikalar tarafından desteklenmesi ile iş koşullarının ve iş sağlığının geliştirilmesinde, özellikle de psikososyal risklerin önlenmesinde anahtar rol oynadığı kanıtlanmıştır.

Amaçlar

Bu proje işyerlerini katılımcı ve süreç-odaklı psikososyal korunma etkinlikleri konusunda bilgilenmek ve uzmanlık sağlamak amaçlı işbirliğine dayalı bir ağ oluşturma çabasıdır. Projenin hedefi, çalışan sağlığı, refahı ve haklarını geliştirmek ve işletmenin bu konudaki performansını artırmak için yaygın olarak kullanılabilecek kriterler ve başarılı modeller belirlemektir.

Proje üç Güney Avrupa ülkesi (Fransa, İtalya, İspanya) ve Türkiye odaklıdır. Güney Avrupa ülkeleri endüstriyel ilişkiler konusunda düzenleyici mekanizma olarak işçi işveren uzlaşmazlığının ayrıcalıklı önemi ve sosyal tarafların (sendikalar ve işveren örgütleri) ideolojik ve politize olmaları açısından pek çok benzerliğe sahiptir. Bu çalışmada İşveç daha katılımcı endüstriyel ilişkilere sahip olduğu için destekleyici ülke olarak yer alacaktır. Aynı şekilde Avrupa Sendikalar Enstitüsü’nün (European Trade Union Institute -ETUI) uzmanlığından yararlanılacak, proje süresince ve konferansların düzenlenmesinde destek alınacaktır. Bu ortaklık Avrupa Sendikalar Konfederasyonu’na (Eurepean Trade Union Confederation -ETUC) bağlı organizasyonların ilgisine dayanmaktadır ve işyerinde psikososyal riskler konusunda Avrupa sendika ağının iletişimini sağlamaya yöneliktir. Bu projede, kişilerle derinlemesine görüşme yapılarak psikososyal risk yönetiminin yürütücüleri ve çalışan temsiliyetinin katılımcı rolü incelenecek ve bu konudaki diğer Avrupa Birliği çalışmalarına tamamlayıcı olunması hedeflenmiştir. Ayrıca sağlık ve güvenlik stratejik alanında ve özellikle psikososyal risk etmenlerinden korunma etkinlikleri bağlamında endüstriyel ilişkilerin anlaşılması ve bilginin artırılması sağlanmış olacaktır. Bu proje işveren, çalışan ve temsilcilerinin iş stresini anlamaları ve bilinçlenmeleri için bir fırsat niteliğindedir.

Proje Katılımcıları

 1. ISTAS, İspanya

2. GREDS -EMCONET- Pompeu Fabra Üniversitesi, İspanya

3. Emergences, Fransa

4. IRES (Istitituto di Ricerche Economiche e Sociali) -CGIL, İtalya

5. INAIL, İtalya

6. Dokuz Eylul Üniversitesi, Türkiye

7. ETUI (European Trade Union Institute)

8. EU-OSHA

9. IF Metall, İsveç

 

*Proje ile ilgili ayrıntılı bilgiye aşağıdaki E-Impro simgesine tıklayarak ulaşabilirsiniz.

image

Apr 30

Avrupa Birliği Yaşam Boyu Öğrenme Programı ve Jean Monnet Modülü, (Life Long Learning Programme and Jean Monnet Modules)

Avrupa Birliği Hayat Boyu Öğrenme Programı eğitimle ilgili tüm faaliyetleri bütüncül bir yaklaşımla tek çatı altına toplayan ve kişilerin hayatlarının her döneminde eğitim faaliyetlerine katılmalarını teşvik eden bir programdır. Temel amaçları, hayat boyu öğrenmeyi ve eğitim-öğretim amaçlı hareketliliği gerçekleştirmek; eşitlik, sosyal uyum ve aktif vatandaşlığı teşvik etmek; eğitim ve öğretimin her aşamasında yaratıcılığı ve yenilikçiliği desteklemek; eğitimde kaliteyi ve verimliliği arttırmaktır.

 Hayat boyu öğrenme programı ilköğretime yönelik Comenius programı, yükseköğretime yönelik Erasmus programı, mesleki eğitim ve öğretime yönelik Leonardo da Vinci programı, yetişkin eğitimine yönelik Grundtvig programlarının yanı sıra Avrupa bütünleşmesine ilişkin eğitim ve görüş alışverişini amaçlayan Jean Monnet Programını da kapsamaktadır.

 Jean Monnet Programı dünya çapında 62 ülkede ve 740 üniversitede uygulanmaktadır.  Jean Monnet Programı altında desteklenen alt programlar şunlardır: Jean Monnet Modülleri, Jean Monnet Kurumsal Kürsüleri, Jean Monnet Kişisel Kürsüleri, Jean Monnet Profesör ve Araştırmacılar Birlikleri, Jean Monnet Bilgi ve Araştırma Faaliyetleri,  Jean Monnet Mükemmellik Merkezleri ve Jean Monnet Çok Taraflı Araştırma Grupları.

 Jean Monnet Modülleri, Avrupa Birliği’nin Yaşam Boyu Eğitim Programı kapsamında yürütülen projeler arasındadır. Avrupa Birliği’nin Yaşam Boyu Eğitim Programı, bireylerin yaşamlarının her aşamasında öğrenme etkinliklerine katılmalarını teşvik etmektedir.  Jean Monnet Modülü, Avrupa bütünleşmesi ile ilgili bir alanda üniversiteler tarafından eğitim verilmesini amaçlayan kısa süreli yoğunlaştırılmış eğitim programlarıdır.  Jean Monnet Modülleri kapsamında, özellikle yenilik yaratan eğitim faaliyetleri ve üniversite- sivil toplum işbirliğini güçlendiren projeler desteklenmektedir.

 İSAMER’in Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne Katılım Sürecinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürünün Güçlendirilmesi konulu Jean Monnet Modülü projesi başvurusu Avrupa Komisyonu tarafından değerlendirilerek, maddi destek sağlamaya uygun bulunmuştur. Proje disiplinlerarası bir yaklaşımla iş sağlığı ve güvenliği alanında 2012-2014 yıllarını kapsayacak şekilde bu alanda bir eğitim faaliyetlerini içermektedir. Söz konusu eğitim, İzmir Esnaf ve Sanatlar Odaları Birliği üyelerini hedeflemektedir.  Katılımcılar eğitimde edindikleri bilgi ve kültürü kendi odalarına ve üyelerine taşıyacaklar, böylelikle hem bir çarpan etkisi yaratılacak hem de iş sağlığı ve güvenliği gibi önemli bir konuda güçlü bir farkındalık yaratılacaktır.

 Proje mikro ve küçük işletmeler için yeni eğitim faaliyetleri yaratırken sivil toplumu, akademisyenleri ve sanayi çalışanlarını biraraya getirerek sektörler arasında işbirliği ve diyaloğun geliştirilmesi için güzel bir model oluşturmayı amaçlamaktadır.

Apr 30

İSAMER ile İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği arasında imzalanan işbirliği protokolü için yapılan basın duyurusu

 Dokuz Eylül Üniversitesi İş Sağlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi (İSAMER) ile İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği arasında 4 Mayıs 2011 tarihinde imzalanan işbirliği protokolü uyarınca Birlik nezdinde iş sağlığı ve güvenliği kültürünün oluşturulması ve güçlendirilmesi kararlaştırılmıştır.

 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığınca açıklanan istatistiklerde, Türkiye’de her 6 dakikada bir iş kazası olduğu, 6 saatte bir, 1 kişinin hayatını kaybettiği ve her 3 saatte bir 1 kişinin iş göremez duruma geldiği açıklanmaktadır. Meslek hastalıklarıyla ilgili olarak durum iş kazalarına nazaran daha da endişe vericidir. Çünkü dünya ülkelerinde meslek hastalıklarının görülme sıklığı çalışan nüfusun %4’ü ile %12’si arasında değişmektedir. Bu değerlere göre Türkiye’de 30 bin ile 100 bin arasında meslek hastalığı beklenmelidir. Oysa Sosyal Güvenlik Kurumu İstatistiklerinde bu sayı 429 dolayında seyretmektedir.

 Bu bağlamda, eğitimin hem faaliyet göstermekte olan esnaf ve sanatkârların, hem de izleyen kuşakların iş sağlığı ve güvenliğini sağlamada öncelik taşıdığında kuşku yoktur. Bu anlayış içinde İSAMER, Avrupa Birliği, Eğitim ve Kültür Genel Müdürlüğü Hayat Boyu Öğrenme Programı Jean Monnet Modülü için başvurmuştur. Proje başvurusu Avrupa Komisyonu tarafından değerlendirilerek, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne Katılım Sürecinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürünün Güçlendirilmesi başlığı altında maddi destek sağlamaya uygun bulunmuştur. İSAMER 2012-2014 yılları arasında Jean Monnet Modülü kapsamında Avrupa Komisyonunun desteği ile bilim ve kamuoyu arasında sinerji yaratmayı özendirecektir.

Bu çerçevede Avrupa Birliği’nin iş sağlığı ve güvenliği alanındaki aktör, kurum, kural ve usulleri ile ulusal düzenleme ve uygulamaları içeren eğitimler verilecektir. Eğitime Birliğe üye 25 oda başkan ve yöneticisi katılacaktır. Katılımcılar eğitimde edindikleri bilgi ve kültürü kendi odalarına ve üyelerine taşıyacaklar, böylelikle hem bir çarpan etkisi yaratılacak hem de iş sağlığı ve güvenliği gibi önemli bir konuda güçlü bir farkındalık yaratılacaktır.

 Proje ile Modüle katılanların iş kazası ve meslek hastalıkları alanında kendi hak, sorumluluk ve yükümlülüklerini öğrenmelerini sağlayacak ve koruyucu programlar oluşturmalarına destek olacaktır. Eğitim katılımcıların iş sağlığı ve güvenliği kültürünün geliştirilmesinde Avrupa Birliği mevzuat ve uygulamalarının anlam ve önemini kavramalarına olanak tanıyacaktır.

 Modül, üyelik görüşmeleri sırasında hem Avrupa Birliği bütünleşmesi, hem de Türkiye’nin katılım sürecine ilişkin bilgi edinmeyi özendirecektir. Ayrıca, Modül internet sayfası aracılığıyla verilen eğitimin Avrupa düzeyinde etkisinin artması sağlanacaktır. Bu proje çok esnaf ve sanatkâr işletmelerinde yeni eğitim faaliyetlerine zemin oluşturacak ve Birlik üyelerini, üniversite ve sivil toplum kuruluşlarını iş sağlığı ve güvenliği kültürünü güçlendirmek için bir araya getirecektir.

 

Nov 15

Aims of the Center

To ensure cooperation and coordination efforts in different departments within the university, related to employees’ health-related priorities and requirements

To provide advice on occupational health services, produce and execute projects with the parties within and outside the University

To create and provide application areas for Undergraduate and graduate students and researchers in occupational health education.

Organizing and implementing of occupational health activities in local, national and international level.

To participate development of local, national and international policies and action programs in relation to working life